The Sikh Calendar : Gurupurabs and Festival Dates

Nanakshahi Calendar (Fixed dates) Gurpurabs

Calendar Year

Gurpurb / Festival Guru Sahib / Festival Nanakshahi CE
Parkash Utsav Guru Gobind Singh Sahib 23 Poh 5 Jan
Parkash Utsav Guru Har Rai Sahib 19 Magh 31 Jan
Gurgadi Guru Har Rai Sahib 1 Chet 14 Mar
Nanakshahi New Year Nanakshahi Era 535 commences 1 Chet 14 Mar
Hola Muhalla Hola Muhalla Nanakshahi* 1 Chet 14 Mar
Jotijot Guru Hargobind Sahib 6 Chet 19 Mar
Parkash Guru Nanak Sahib * 1 Vaisakh 14 Apr
Khalsa Day – Vaisakhi Khalsa Panth Creation anniversary 1 Vaisakh 14 Apr
Jotijot Guru Angad Sahib 3 Vaisakh 16 Apr
Gurgadi Guru Amar Das Sahib 3 Vaisakh 16 Apr
Jotijot Guru Harkrishan Sahib 3 Vaisakh 16 Apr
Gurgadi Guru Tegh Bahadur Sahib 3 Vaisakh 16 Apr
Parkash Guru Angad Sahib 5 Vaisakh 18 Apr
Parkash Guru Tegh Bahadur Sahib 5 Vaisakh 18 Apr
Parkash Guru Arjun Sahib 19 Vaisakh 2 May
Parkash Guru Amar Das Sahib 9 Jeth 23 May
Gurgadi Guru Hargobind Sahib 28 Jeth 11 Jun
Martyrdom Guru Arjun Sahib 2 Harh 16 Jun
Parkash Guru Hargobind Sahib 21 Harh 5 Jul
Miri-Piri Day Guru Hargobind Sahib 6 Sawan 21Jul
Parkash Guru Harkrishan Sahib 8 Sawan 23Jul
First Parkash Guru Granth Sahib 17 Bhadon 1 Sep
Jotijot Guru Amar Das Sahib 2 Asu 16 Sep
Gurgadi Guru Ramdas Sahib 2 Asu 16 Sep
Jotijot Guru Ramdas Sahib 2 Asu 16 Sep
Gurgadi Guru Arjun Sahib 2 Asu 16 Sep
Gurgadi Guru Angad Sahib 4 Asu 18Sep
Jotijot Guru Nanak Sahib 8Asu 22 Sep
Parkash Guru Ramdas Sahib 25 Asu 9 Oct
Jotijot Guru Har Rai Sahib 6 Katik 20 Oct
Gurgadi Guru Harkrishan Sahib 6 Katik 20 Oct
Gurgadi Guru Granth Sahib 6 Katik 20 Oct
Jotijot Guru Gobind Singh Sahib 7Katik 21 Oct
Gurgadi Guru Gobind Singh Sahib 11 Maghar 24 Nov
Martyrdom Guru Tegh Bahadur Sahib 11 Maghar 24 Nov
Martyrdom Elder Sahibzadas 8 Poh 21 Dec
Martyrdom Younger Sahibzadas 13 Poh 26 Dec

Movable Dates (Change Every Year)

Year Hola Mohalla Bandi Chhor Divas Parkash Guru Nanak Sahib
2003 19 Mar 25 Oct 8 Nov
2004 7 Mar 12 Nov 26 Nov
2005 26 Mar 1 Nov 15 Nov
2006 15 Mar 21 Oct 5 Nov
2007 4 Mar 9 Nov 24 Nov
2008 22 Mar 28 Oct 13 Nov
2009 11 Mar 17 Oct 2 Nov
2010 1 Mar 5 Nov 21 Nov
2011 20 Mar 26 Oct 10 Nov
2012 9 Mar 13 Nov 28 Nov
2013 28 Mar 3 Nov 17 Nov
2014 17 Mar 23 Oct 6 Nov
2015 6 Mar 11 Nov 25 Nov
2016 24 Mar 30 Oct 14 Nov
2017 13 Mar 19 Oct 4 Nov
2018 2 Mar 7 Nov 23 Nov
2019 21 Mar 27 Oct 12 Nov
2020 10 Mar 14 Nov 30 Nov

Other Important Days

Chet

1 Chet / 14 March – Nanakshahi New Year Day
2 Chet / 15 March – S. Baghel Singh’s conquest of Delhi
12 Chet / 25 March – Shaheedi Bhai Subeg Singh, Bhai Shahbaz Singh
27 Chet / 9 April – Birthday Sahibzada Jujhar Singh Ji

Vaisakh

1 Vaisakh / 14 April (Vaisakhi) – Birth Anniversary of Khalsa

Jeth

3 Jeth / 17 May – Chhota Ghallughara
21 Jeth / 4 June – 1984 Ghallughara (Attack on Sri Akal Takht Sahib)
23 Jeth / 6 June – Shaheedi Sant Baba Jarnail Singh Ji

Harh

11 Harh / 25 June – Shaheedi Baba Banda Singh Ji Bahadur
15 Harh / 29 June – Barsi Maharaja Ranjit Singh Ji
25 Harh / 9 July – Shaheedi Bhai Mani Singh Ji

Sawan

1 Sawan / 16 July – Shaheedi Bhai Taru Singh Ji
24 Sawan / 8 August – Morcha Guru Ka Bagh

Bhadon

15 Bhadon / 30 August 2004 – Mela Baba Bakala

Assu

17 Assu / 1 October – Foundation Day Singh Sabha
21 Assu / 5 October – Mela Beerh Baba Buddha Ji

Katik

8 Katik / 22 October 2004 – Khalsa Darbar
14 Katik / 28 October – Foundation Day Chief Khalsa Diwan
14 Katik / 28 October – Saka Panja Sahib
18 Katik / 1 November – Punjabi Suba Day
30 Katik / 13 November – Shaheedi Baba Deep Singh Ji Shaheed

Maghar

1 Maghar / 14 November – Foundation Day SGPC
11 Maghar / 24 November – Shaheedi Bhai Mati Das Ji, and Bhai Sati Das Ji
15 Maghar / 28 November – Birthday Sahibzada Zorawar Singh Ji
19 Maghar / 2 December – Shaheedi Baba Gurbakhsh Singh Ji
29 Maghar / 12 December – Birthday Sahibzada Fateh Singh Ji
30 Maghar / 13 December – Foundation Day Shromani Akali Dal

Poh

8 Poh / 21 December – Shaheedi Sahibzada Ajit Singh, Sahibzada Jujhar Singh , and other Shaheeds of Chamkaur Sahib —- 300th Anniversary
8 Poh / 21 December – Shaheedi Baba Jeevan Singh Ji
13 Poh / 26 December – Shaheedi Sahibzada Zorawar Singh, Sahibzada Fateh Singh, and Mata Gujri Ji’s passing away —- 300th Anniversary

Magh

1 Magh / 13 January – Mela Maghi Muktsar
1 Magh / 13 January – Foundation Day Sri Harimandar Sahib
7 Magh / 19 January – Morcha for Keys
25 Magh / 6 February – Mela Kottha Sahib
27 Magh / 8 February – Great Holocast
30 Magh / 11 February – Birthday Sahibzada Ajit Singh Ji

Phagun

10 Phagun / 21 February – Saka Nankana Sahib
10 Phagun / 21 February – Jaito Morcha